Đào Tạo

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán nâng cao

Kỹ năng giao tiếp và sự đồng cảm

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Tinh thần kinh doanh và chủ động

Khả năng thích ứng và kỹ năng học tập liên tục

Đúc kết kinh nghiệm và các ý tưởng học tập qua việc thảo luận có định hướng qua các hoạt động, bài tập tình huống.
Trải nghiệm và thấu cảm qua việc tham gia các hoạt động, case study, game thực hành.
Áp dụng vào thực tế qua việc thống nhất và cam kết thực hiện các hành động xây dựng và phát triển đội nhóm.
Giúp cho nhân viên công ty có cách giao tiếp tốt hơn, hoặc làm việc hiệu quả hơn, bán hàng được hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt hơn, khả năng đẩy nhanh hiệu quả công việc.

Tổ chức các đợt huấn luyện kỹ năng, đào tạo chuyên môn hàng năm và vạch ra lộ trình thăng tiến đầy đủ. Bên cạnh đó, chương trình tái thiết kế công việc (job enlargement hoặc job enrichment) nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực kế thừa hoặc đề bạt quản lý cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển.