Giới thiệu

Navios tự hào là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp tài chính và nền tảng dịch vụ bên thứ ba hợp pháp, chính qui trong giao dịch CFDs.

Các dịch vụ Navios cung cấp bao gồm: cập nhật tin tức tài chính, tra cứu hồ sơ nhà môi giới, nhà cung cấp , giấy phép cai quản đối tác cung ứng, xử lý khiếu nại, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư…