Hỗ Trợ

Công ty sẽ cấp máy tính, điện thoại, data, chỗ ngồi và trang thiết bị hỗ trợ công việc, chỉ làm việc tại văn phòng máy lạnh, không cần đi thị trường.

Để công việc vận hành suôn sẻ, không thể thiếu các công cụ và dụng cụ phù hợp. Một không gian làm việc bố trí hợp lý, đáp ứng được tính chất đặc thù từng bộ phận sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và góp phần tạo nên hiệu suất cao hơn.