Quyền Lợi

1. Bảo hiểm xã hội và y tế

Các chế độ bảo hiểm như luật định khi nhân viên kí hợp đồng lao động chính thức.

2. Lợi ích phụ trợ

Tiền thưởng, hoa hồng minh bạch. Phụ cấp ăn trưa, phí giữ xe, điện thoại; tổ chức sinh nhật, quà tặng sinh nhật – ma chay – hiếu hỉ; chương trình nghỉ mát hàng năm; các chương trình thúc đẩy tinh thần đội nhóm (team-building) theo bộ phận…

3. Ngày nghỉ và ngày phép

Các chế độ nghỉ lễ – tết, nghỉ bệnh – nghỉ phép theo qui định công ty